Bedieninge

Om uitvoering te gee aan die visie, 
"Die Gemeente met oop Harte na God, teenoor mekaar en na die wêreld", 
is daar mense nodig met 'n roeping en/of passie op sekere gebiede.