Christians Against Poverty (CAP)

Christians Against Poverty (CAP)

CAP is ‘n organisasie wat saam met plaaslike kerke werk om Nieu-Seelanders van skuld en armoede te bevry. ACK Hamilton het in 2019 saam met CAP ‘n ‘Debt Centre’ oopgemaak. Morkel Swart is ons “Debt Centre Manager” en hy en Hermiena van der Mark (“Debt Coach”) besoek gesinne in hul huise, versamel alle inligting rakende hul finansiële situasie en ondersteun hulle in die proses om skuld-vry te word.

Hoe kan u betrokke raak?

  • Die span benodig altyd mense om saam met hul op besoeke te gaan

  • U kan kos skenk aan kliënte wat dit benodig

Kontak Morkel vir meer inligting rakende CAP. (morkel.swart@capnz.org)