Veritas in Papua New Guinea

Die Veritas-uitreik deur ACK Waikato-gemeente na Impact Bible College in Bulolo, Morobe Province, Papua New Guinea is inisieer deur die betrokkenheid van 'n Sweed, Dr Ulf Ströben.  Dr Ulf is betrokke by die IBC asook by Veritas Internasionaal. Hy was oortuig dat die studente van IBC baie baat kan vind by die Veritas-opleiding in Bybelse Bediening. Lees meer oor Veritas op hulle webblad
Veritas Internasionaal het Ds Johan Hendricks genader en in Februarie 2019 het hy die eerste Module vir 'n groep studente, pastore en die leiers by IBC aangebied in een week!! Ten spyte van die kommunikasie-struikelblokke was die respons oorweldigend!  Almal was dit eens dat die kursus in 2020 deel van IBC kurrikulum moes word. 
Ongelukkig het die Covid-19 pandemie ook hierdie uitreik blokkeer toe New Zealand ook in isolasie geplaas is. 
Die Here het egter die pad oopgehou en in Februarie-Maart 2023 het Ds Johan vir 5 weke Modules 1 & 2 aangebied vir 'n groep van 63 studente en pastore van al die streke in PNG. Hy het ook 8 leiers as fasiliteerders begin oplei.  
Die beplanning is om in 2024 al 4 modules aan te bied en meer fasiliteerders op te lei met die oog daarop dat hulle mettertyd self die kursus kan fasiliteer vir die studente en pastore wat reeds in die in die bediening is. 
IBC is die opleiding-sentrum vir pastore en evangeliste van die Alliance of Local Churches in PNG wat uit 551 gemeentes bestaan. 

(Lees meer oor Veritas-Opleiding in New Zealand )

PNG from the air coming in to Port Moresby
PNG from the air coming in to Port Moresby

Port Moresby Airport Artwork
Port Moresby Airport Artwork

Bulolo Church
Bulolo Church

Our abode for 5 weeks.           Students engaged in a serious volley ball game
Our abode for 5 weeks. Students engaged in a serious volley ball game

The real classroom
The real classroom

The Church doubling as classroom
The Church doubling as classroom

Students, Ps Iose Iamba, Principal  Weley Lutton, rev Johan Hendricks
Students, Ps Iose Iamba, Principal Weley Lutton, rev Johan Hendricks

"Daddy daycare" is boring...sleeping on the cement floor
"Daddy daycare" is boring...sleeping on the cement floor

A Student receives his Certificates of completion for Module 1 & 2
A Student receives his Certificates of completion for Module 1 & 2