Opkomende Aksies

Gesamentlike Erediens van ACK Waikato
25 Februarie 2024
10vm

Ordening van Salmon Johannes van Huyssteen as leraar in die Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand en Bevestiging as leraar in die ACK Waikato.

Na die verrigtinge volg ‘n gesellige saam verkeer met  verversings.

Hamilton Gemeentevergadering
10 Maart 2024

- Verkiesing van kleingroep Besuursgroeplid

- Voorlegging van kerkbou geleenthede