Ons storie…

Begin – 1996

Reeds so vroeg as 1996, toe hier nog maar min Suid-Afrikaanse immigrante in Hamilton was, het ‘n aantal gesinne as ‘n Bybelstudie-groep bymekaargekom onder leiding van Dirk en Carine Drent.  Toe Dominee Gawie Cloete in Hamilton begin werk het hy op ‘n maandelikse basis ‘n Afrikaanse erediens gehou by die Hukanui Reformed Church.

Intussen is daar ‘n Afrikaanse gemeente gestig in Auckland – die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland – en het hulle Ds. Gawie beroep as hulle predikant. Die maandelikse dienste in Hamilton het steeds voortgegaan.

Die aantal immigrante in Auckland en Hamilton, waarskynlik in die hele NZ het baie gegroei en in Auckland was daar later 2 bedieningspunte – Northshore en Howick. Ook in Hamilton het die behoefte aan ‘n volwaardige voltydse gemeente sterk toegeneem en het die kerkraad van die Aucklandgemeente die moontlikheid ondersoek om ‘n gemeente te plant.

Bediening begin in Hamilton – 2003

Ds. Johan Hendricks was op daardie stadium in Auckland werksaam  as eiendomskonsultant en het soms afgelos in die Auckland-gemeente. Hy is genader om die gemeente in Hamilton te bedien as tentmaker. Die eerste 2 oggenddienste is gehou in Augustus 2003 in die konferensie-kamer van die destydse Hillcrest Lodge.  Die boodskap van die eerste diens(17 Aug) was LIEFDE: Hieraan sal die mense weet dat julle my dissipels is; aan julle liefde onder mekaar…

 Die Here voorsien – 2004

Daarna het die Here vir ons voorsien vir ‘n lokaal en gebruik ons die St Barnabas Church in Whatawhata, so 14 kilometer buite Hamilton op die Raglan-pad. Dit was ‘n hegte klein groep met die kenmerke van ‘n familie-kerk.  Die kerkie is egter verkoop en het die dienste geskuif na die Wesley Church in Heaphy Terrace vanaf 18 April 2004.  Die gemeente het egter so gegroei dat dit later ‘n veiligheidsrisiko geword het, want die paadjies en uitgange was blokkeer met stoele! Die Here het egter WEER op wonderbaarlike wyse vir ons ‘n nuwe lokaal voorsien, naamlik by die St Pauls Methodist Church in London Street waar ons vanaf September 2004 tot huidiglik die auditorium en ander lokale gebruik.

Gemeentestigting en 1ste Predikant

Op 16 Mei 2004 word die ACK Hamilton amptelik afgestig van die ACK van NZ:Auckland.

6 Junie 2004 – Bevestiging van Ds. Johan Hendricks as die eerste leraar van die nuwe gemeente – Afrikaanse Christen Kerk van New Zealand: Hamilton-gemeente. Ds Johan Lötter lei die diens in die Wesley Metodiste Kerk.

Buite-Hamilton bediening begin – 2005

Reeds so vroeg as 9 Januarie 2005 word die volgende buite-Hamilton bediening begin; naamlik vir die boeregemeenskap van Morrinsville-Matamata. Die klein begin in Jaco en Erndina van Schalkwyk se sitkamer het nou reeds gegroei tot ‘n uitgebreide bediening wat strek van Thames (Coromandel), Ngatea, Te Aroha, Morrinsville, Matamata en Tirau.

Honour to God/Cornerstone – Engelse bediening

Veral vanuit die geledere van die jonger mense, het daar ‘n geweldige behoefte ontstaan om ‘n plek te hê waar hulle steeds dieselfde skrifgetroue boodskappe kan kry en waarheen hulle hul Engelse vriende kan saambring.

Die Honour 2 God Ministry het 2 April 2009 begin met dienste elke Sondagaand.  Die leiersgroep het bestaan uit ‘n groepie entoesiastiese jongmense. Hulle het getrou elke Maandag-aand vir 3 ure bymekaargekom het om te bid, te beplan en toegerus te word.

Ons Engelse bediening word nou Nazirite Ministry genoem.

Comments are closed.