Lydings en Paasgebeure deur die oë van Petrus

Geen dissipel is só baie deur Jesus tereggewys as Petrus nie!
En geen dissipel is só baie deur Jesus geprys as Petrus nie!
Geen dissipel het vir Jesus met soveel vrymoedigheid bely as Petrus nie.
En geen dissipel het Jesus so blatant ontken as juis Petrus nie.

Petrus het so dikwels geval, maar Petrus is ook deur Jesus kragtig herstel en gebruik.

Dalk kan u identifiseer met Petrus?
Dalk is jou pad met Jesus ook vol hoogtes en laagtes?

Kom reis saam met ons op die lydenspad wat Petrus saam met Jesus geloop het en ontdek saam hoe die kruis en opstanding ‘n verskil in Petrus se lewe gemaak het en hoe dit vandag in ons lewens ‘n verskil maak!

 

Sondag 3 April  – Ds. Johan Hendricks

  1. Petrus bely Jesus as Christus. (Markus 8:27-9:1)

1. Preeknotas en besprekingsvrae

1. Sermon notes and discussion questions

 

Sondag 10 April – Ds. Louis Smith

2. Petrus verloën Jesus. (Markus 14:26-31; 66-72)

2. Preeknotas en Besprekingsvrae

2. Sermon notes and Discussion questions

 

Donderdag 14 April 7nm – Wydingsdiens – Ds. Johan Hendricks

3.  Jesus was Petrus se voete! (Johannes 13)

Geen notas

 

Goeie Vrydag 15 April 9vm – Ds. Louis Smith

4. Die kruisiging van Jesus! (Markus 15:33-41)

Geen notas

 

Sondag 17 April – Opstanding Sondag! – Ds. Johan Hendricks

5. Jesus herstel Petrus. (Johannes 21:15-19)

Geen notas

Comments are closed.