Koninkryksburgers & Jesus-volgelinge

Het jy al ooit gewonder wat dit regtig beteken om ‘n Koninkryksburger te wees? En hoe om te leef as ‘n Jesus-volgeling?

Daar is baie verskillende maniere om daarna te kyk en daaroor te praat. Die Bybel praat self baie daaroor. Die kortste en duidelikste beskrywing van wat dit beteken, het Jesus self vir ons gegee tydens Sy optrede op aarde. Behalwe Jesus se optrede het Hy ook in net ‘n paar verse die essensie en omvang van wat dit beteken om as Koninkryksburger te leef gegee. In Matteus 5:1-9, die bekende Saligspreke, sê Jesus wat dit beteken om ‘n burger van Sy Koninkryk te wees en om as Sy volgeling te leef!

Ons gaan in hierdie reeks, met preke en kleingroep studies, hierdie verse oopbreek en uitpak om te verstaan wat dit werklik beteken en wat dit vir ons wil sê in die wêreld en tyd waarin ons lewe.

Woon asseblief die eredienste by, of skakel in op Facebook (ACK Hamilton) of YouTube (ACK Waikato). EN skakel in by ‘n kleingroep of vorm ‘n huis groep en bespreek weekliks die kort studie wat jou gaan help om nie net die ware betekenis te ontdek nie, maar dit ook in jou lewe en situasie toe te pas en uit te leef!

TEMAS:

  1. Wat maak ‘n nuwe lewensmoontlikheid moontlik? Wat maak my ‘n Jesus-volgeling?
  2. ‘n Jesus-volgeling weet hoe afhanklik hy/sy van God is.
  3. ‘n Jesus-volgeling het oë wat sien en ‘n hart wat kan voel (treur).
  4. “n Jesus-volgeling gaan anders om met mense (sagmoedig).
  5. n Jesus-volgeling leef vir wat reg is volgens God se maatstaf en behandel mense so.
  6. ‘n Jesus-volgeling leef met ‘n skoon hart.
  7. ‘n Jesus-volgeling is ‘n vredemaker.
  8.  Jesus-volgeling: die implikasies daarvan.

Koninkryksburgers Preeknotas en Besprekingsvrae

Kingdom Citizens Sermon notes and questions

 

 

Comments are closed.