Nagmaal 20 September 2020

Nagmaal 20 September 2020

Goeie môre ACK Hamilton,

U word hartlik uitgenooi na hierdie Sondag se erediens waar Ds. Louis die inleiding van ons preek reeks oor Openbaring gaan doen.

Ons vier ook hierdie Sondag die Heilige Nagmaal tydens die erediens. Omdat ons steeds in level 2 is, mag ons net 100 mense by die kerk bymekaarkom daarom beteken dit dat ons Nagmaalviering anders gaan lyk as voorheen:

– As u van die huis af inskakel, wil ons u uitnooi om steeds saam met ons die Nagmaal te vier. Berei asseblief ‘n stukkie brood en wyn voor wat u tydens die Nagmaal kan gebruik.

– Nooi u vriende, familie of kleingroep om by iemand se huis bymekaar te kom sodat u steeds saam met ander die Nagmaal kan vier.

– As u by die kerk gaan wees, wil ons u verseker dat ons die nodige voorsorgmaatreëls tref en by die regering se riglyne sal bly.

Comments are closed.