He Chose The Nails

He Chose The Nails

KLEINGROEP- en PREEKREEKS LYDINGSTYD 2021

God het JOU gekies, daarom het Jesus die kruis gekies!”

Christene herdenk met Paasnaweek die Kruisiging en Opstanding van Jesus Christus.  Hierdie jaar (2021) is Paasnaweek 2 – 4 April.

Dit kan so maklik net as ‘n baie lang naweek en vakansie-tyd verbygaan! En tog is dit die hart van die Evangelie! Die heel belangrikste fees vir ‘n Christen om te vier!

Hierdie jaar wil ons graag in die gemeente (en aanlyn) stilstaan by die betekenis van Jesus se lyding, kruisiging en opstanding en wat dit vir ons beteken.

Daarom gaan ons ‘n reeks preke en kleingroep sessies doen waar ons kyk na wat die Bybel ons leer oor die boodskap en betekenis van Jesus se sterwe en opstanding, en watter verskil dit in ons lewens maak vandag! Dit vorm deel van die Lydingstyd (Engels:Lent) wat ‘n besondere tyd van toewyding aan die Here is.

Daar gaan ‘n PREEK-reeks van 6 boodskappe en ‘n KLEINGROEP-reeks met 6 sessies wees. In die handleiding vir die kleingroep-sessie is daar ook riglyne en gedagtes om van hierdie 6 weke ‘n tyd van besondere toewyding aan die Here te maak.

Mag God gee dat deur die kragtige werking van die Heilige Gees ons in hierdie tyd opnuut sal besef wat dit beteken dat God óns GEKIES het!

Ons nooi ELKEEN uit om in te skakel by hierdie reeks deur:

  1. Al 6 eredienste by te woon
  2. By ‘n kleingroep in te skakel of ‘n kuierhuis te vorm vir al 6 sessies.
  3. Om tydens Lydingstyd 1 iets op te offer (vas) as toewyding aan die Here.

Uiteensetting van reeks:

Sondag 28 Februarie   – Inleiding tot die reeks

Sondag 7 Maart   – “Hy het gekies om een van ons te word!”  Fil 2: 5-8 (“Wat is die betekenis van die doringkroon?”)

Sondag 14 Maart – “Hy het gekies om ons te vergewe.” Kol 2: 14; Hebr 10:11-14. (“Die boodskap in die spykers.”)

Sondag 21 Maart – “Hy het gekies om ons na Hom in te nooi.” Joh 19:23; Hebr 10:19-20; Matt 27:50-51. (Die kleed van Jesus.)

Sondag 28 Maart – “Hy het gekies om ons vir ewig lief te hê.” Joh 3:16. (Die kruis!)

Vrydag 2 April Goeie Vrydag 09:00  “Die Kruisiging

Sondag 4 April – “Hy het gekies om aan ons die oorwinning te gee. ”Joh 20:3-8; Rom 8:37. (Die oop graf!)

Sondag 11 April – “Wat laat ek by die kruis agter?”  Fil 3:7-11

Comments are closed.