COVID-19: Boodskap aan die Gemeente

COVID-19: Boodskap aan die Gemeente

 

Aan alle lidmate en besoekers aan ACK Waikato

Vriendelike groete in die Naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.

Die situasie is onduidelik en onseker. Die situasie waarin ons is verander baie vining en bied uitdagings op baie terreine. Baie mense raak gespanne en onseker. Sosiale media en sommige ander berigte blaas paniek aan. Mense bespiegel en teken scenarios. Moenie daaraan deelneem nie. Die effek van die COVID-19 Carona virus op New Zealand, op ons elkeen se lewe en die gemeente is steeds onduidelik. Soos wat dit ontvou, sal dinge duideliker word.

Ons hoef nie te vrees nie. Rampe, siektes, peste het deel geword van ons lewe as gevolg van die sondeval. ALMAL, gelowiges en ongelowiges, deel in die gevolge. God haal Sy kinders nie noodwendig uit moeilike of krisisse nie. Natuurlik kan Hy dit doen; maar Hy doen dit nie altyd nie. Hy het egter belowe dat Hy met ons is, ongeag die situasie en dat Hy ons daardeur sal dra (Ps 23, Jes 43: 1-2). Ons hoop lê in ons Vader wat sal voorsien en sorg ongeag die omstandighede! Ons is kinders van die Almagtige Skepper van die ganse heelal. Ons weet ons Vader is ten alle tye in beheer is. Hy sorg vir ons. Ons kan te midde van die mees negatiewe of angsvolle tye en gebeurtenisse ‘n vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan. NIKS kan ons kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is nie! (Rom 8: 31-39).

Covid-19 vra ‘n geestelike reaksie. Rampe en pandemies is ‘n beproewing vir gelowiges. Dit wil ons nader na Hom trek sodat ons Sy sorg op ‘n besondere manier kan ervaar. Vir ongelowiges is dit ‘n waarskuwing. Dit herinner hulle aan hoe kort en onseker die lewe is. Dit sê ook hoe beperk ons menslike vermoëns is. Dit roep mense tot inkeer en bekering. Terwyl daar krises en paniek is, het ons as gelowiges ‘n boodskap van ware hoop en vertroue. Dit gaan verder as wat enige mens, die mediese wetenskap of regering kan bied. Die mediese wetenskap en regerings is instrumente in God se hand, wat Hy kan gebruik. Daarom sal ons in gehoorsaamheid aan die Woord (oa Rom 13: 1-3) binne die wette en bepalings van die regering optree. Ons sal steeds aanhou om ons God en Vader voluit en opreg te dien, eer, verheerlik en aan Hom bo alles gehoorsaam te wees.

Wat gaan ons doen? Ons wag vir verdere besluite van die regering ten opsigte van byeenkomste. Intussen gehoorsaam ons die 500 perk vir byeenkomste. Al ons eredienste en kleingroepe kan aangaan soos gewoonlik. Sodra daar nuwe bepalings kom, sal ons daarop reageer. Ons is reeds besig om na alternatiewe te kyk en solank in plek te probeer sit sodat ons nie onverhoeds betrap word nie. In ‘n tyd soos hierdie het ons juis mekaar en onderlinge ondersteuning nodig. Dit is belangrik dat elkeen basiese voorsorgmaatreëls sal tref vir die bekamping van die verspreiding van die virus ook ten opsigte van ons gemeente byeenkomste.

Dit sluit die volgende in:

  • Indien jy vanaf oorsee teruggekeer het, isoleer jouself vir 14 dae
  • Indien jy enige simptome toon (ook van verkoue of griep) vermy asb alle byeenkomste
  • Weerhou daarvan om mekaar by openbare byeenkomste (soos eredienste) fisies aan te raak (groet).

 

Ons sal u laat weet sodra daar ‘n verandering kom in die reëlings wat getref word.

Wees verseker dat ons voortdurend in gebed is vir wysheid en leiding van die Heilige Gees ook ten opsigte van hierdie saak. Bid asb ook vir die regering om hul verantwoordelikheid behoorlik na te kom en uit te voer. Bid ook vir die gemeente en die kerk van Jesus regoor die wêreld wat groot aanpassings moet maak en wat ‘n kragtige getuienisgeleentheid het. Bid ook vir die wat reeds deur die pandemie getref is en hulle families asook die mediese personeel wat die situasie moet hanteer.

Bo alles, kyk op, moenie vrees nie, maar glo en leef en tree op vanuit jou geloof in die lewende almagtige God en Vader. Mag die vrede wat God gee julle harte en gedagtes bewaar!

Ds Johan Hendricks ns ACK Waikato geloofsgemeenskap.

Post Tagged with ,,

Comments are closed.