Belangrike inligting rakende NZ se COVID Verkeerslig Sisteem

Belangrike inligting rakende NZ se COVID Verkeerslig Sisteem

Goeie dag ACK Waikato: Hamilton, die gemeente met Oop Harte,

Ek glo dat die Here ‘n besondere pad met ons gemeente, en ook met elkeen van ons, loop in hierdie tyd. Dit is Kersgety en ons ken almal Johannes 3:16, “God het die mensdom só liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê”.

Dit is net so belangrik dat ons ook 1 Johannes 3:16 moet lees, ken en in ag neem. “Ons het die volmaakte liefde leer ken: dit is dat Christus sy lewe ter wille van ons afgelê het. Só moet ons ook ons lewens prysgee ter wille van ons broers en susters.”

Ek glo dat die Here in hierdie tyd, my en jou opnuut uit daag om na te dink wat dit beteken dat ons, as volgelinge van Jesus, bereid moet wees om ons lewe af te lê vir medegelowiges. Wat is die implikasie daarvan op al ons besluit wat ons neem en reaksies wat ons het? Hoe beïnvloed dit hoe ons praat en dink oor kerk wees?

God het my persoonlik gekonfronteer met ‘n belangrike vraag: “Watter verskil maak die feit dat ek ‘n kind van die Here is in hoe ek praat, dink, optree en reageer.” As ek net so dink, praat, reageer en optree soos enige ander mens, wat beteken dit dan dat ek ‘n Christen is? Watter verskil kan ek maak in hierdie wêreld?

Dit is dieselfde vraag waarmee die Here ons as gemeente mee konfronteer. Watter verskil maak die feit dat hierdie gemeente die liggaam van Jesus is? Watter verskil maak dit dat ons anders dink, besluit, optree en reageer as enige ander besigheid, organisasie, of groep mense in die samelewing? As ons optree soos enige ander organisasie, dan vra die Here watter verskil ons in die wêreld maak as ons is net soos die wêreld is.

Die afgelope tyd het ons baie gebid, die Bybel bestudeer en saam voor God gekniel en gepraat oor wat God van ons as kerk vra in die tyd waarin ons leef. Die antwoord het baie duidelik gekom. God het lankal vir ons gesê dat ons die gemeente met oop harte is. Dit is sy visie vir ons. Maandagaand het die bestuursgroep van die gemeente dit opnuut bevestig onder leiding van die Heilige Gees. ACK Waikato is die gemeente met oop harte en daarom sal die kerk en erediens altyd oop wees vir ALMAL wat die Here wil aanbid en dien. Dit was ’n beginsel besluit wat ons geneem het oor toegang tot die erediens en ons glo dat dit is wat God van ons vra as sy liggaam.

Omdat ons werklik ook ‘n gemeente van liefde is, wat elkeen aanvaar met die liefde van Jesus, wil ons graag ‘n veilige ruimte skep vir almal om die Here te aanbid en te dien. Daarom gaan ons al die maatreëls wat die regering voorskryf en in plek gestel het om mense veilig te hou, nakom. Ons wil graag hê mense moet veilig wees. Ons wil hê hul moet tuis en gemaklik in die kerk voel.

Op 10 Desember het die Metodiste se hoofkantoor egter ‘n besluit deurgestuur dat geen ongevak-sineerde persoon hul geboue (ons huur die Methodist Centre) mag betree nie.  Daarom is ons primêre diens in Hamilton ‘n uitsaaidiens waarby almal kan inskakel. Die Plaaswyk(11:30vm)  en Te Awamutu(6nm) dienste kan deur almal bygewoon word.

Aangesien die Hamilton-eredienste vanuit die Metodiste Sentrum uitgesaai word, beteken dit dat enige gevaksineerde persone die diens kan bywoon sonder beperking op getalle (volgens “oranje” protokol).

Ons leef in ‘n tyd waarin vrees ‘n kenmerk in die samelewing en mense se lewens is. Mense praat, tree op, en reageer vanuit vrees. Daar is net een ding wat ons van vrees kan bevry.

1 Johannes 4:18, “Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie; volmaakte liefde dryf die vrees uit omdat vrees nog met straf behep is, en wie aanhou vrees, het nog nie dié volmaakte liefde bemeester nie.”

Laat God se liefde die vrees uit jou lewe dryf en weet dat niks jou uit Sy hand kan ruk nie. Mag ons die bakens van lig, hoop en liefde wees in ‘n stukkende, donker en vreesagtige wêreld.

Groete in Christus,

Ds. Johan Hendricks

Comments are closed.