13 Mei 2020 Covid 19- Inligting

13 Mei 2020 Covid 19- Inligting

Boodskap aan die ACK Waikato gemeente 12 Mei 2020

Groete aan almal betrokke by ACK Waikato; die Gemeente met Oop Harte!

Graag wil ons hiermee ‘n kort opdatering gee van wat gaan verander wanneer NZ op Donderdag (14 Mei) afbeweeg na Level 2: – “NIKS!” 😉

Wat die gemeente betref gaan daar voorlopig geen verandering kom aan die bediening binne die gemeente nie as gevolg van die beperking van 10 persone vir enige soort byeenkoms.

  • Eredienste sal steeds lewend op Facebook (ACK Hamilton) en YouTube (ACK Waikato) gebeeldsend word om 09:00h elke Sondagoggend en om 18:30h die Engelse diens op Nazirite Ministry se Facebook.
  • Kleingroepe sal steeds aanlyn bymekaar kom, en vergaderings sal aanlyn gehou word.  Groepies van 10 en minder kan wel bymekaar kom, indien hulle so verkies en die nodige afstand- en sanitasie-reëlings kan nakom.
  • Plaaswyk: Die kerkraad van die Plaaswyk het gisteraand (11 Mei) vergader en besluit om met die bediening voort te gaan soos in Vlak 3, totdat meer mense per byeenkoms toegelaat word. Dan sal ons begin om fisiese eredienste by die Plaaswyk te hervat met die nodige afstand- en sanitasie-reëlings in plek.
  • Die Plaaswyk en Te Awamutu gemeentes kan steeds by die  09:00h lewende aanlyn eredienste inskakel.
  • Hamilton gemeente se bestuursgroep vergader eerskomende Maandag (18 Mei 2020) en sal dan besluit oor die stappe vorentoe soos wat die beperkinge opgehef word.

Baie dankie vir almal wat gereageer het op die VRAELYS. Wat uit die antwoorde duidelik was, was dat ongeveer 49% van die gemeente gereed is en behoefte het om met fisiese eredienste in die kerk te begin sodra dit toegelaat word. Ongeveer 43% is huiwerig om met die eredienste te begin. Omtrent almal vra dat die aanlyn lewende uitsendings van die erediens moet voortgaan. Dit sal dan ook gebeur selfs nadat ALLE beperkings opgehef is, omdat dit aan ‘n behoefte by baie mense voldoen.

  • Daar word beplan om aan die begin van Junie te begin met ‘n Preek– en Bybelstudie reeks: “40 DAE van OMGEE en UITREIK” – Saam gefokus op God!
    Ons vertrou dat ons teen daardie tyd al as Bybelstudie, klein-en huisgroepe bymekaar sal kan kom. Persone sal ook deur Zoom of Skype of WhatsApp kan inskakel by kleingroepe. Ons sal meer inligting binnekort beskikbaar stel!

Ons is regtig opgewonde oor wat God aan die doen is. Hy keer ‘n baie moeilike situasie om en maak dat soveel meer mense nou die Woord van God kan hoor en deel in ons aanbidding van Hom! Dit is wonderlik om te hoor hoe families; hier, in Suid-Afrika en Australië saam na dieselfde erediens kan inluister en na die tyd met mekaar kan gesels oor wat die Here vir hulle gesê het! Vir God is elke uitdaging wat ons beleef ‘n nuwe geleentheid!

Jy sal nooit op water kan loop, as jy nie bereid is om uit die boot te klim nie!
Maak net seker dat dit Jesus is wat jou roep om uit te klim!

Groete in Christus,

Ds. Johan Hendricks

Comments are closed.