Nuwe Bestuur vir ACK Hamilton-gemeente

Nuwe Bestuur vir ACK Hamilton-gemeente

ACK-HAMILTON-gemeente

ONTWIKKELING VAN ‘N  NUWE BESTUURSTRUKTUUR

Die HERE het die gemeente geseën met groei op verskeie vlakke  – geestelik en ook in getalle. Dit het genoodsaak dat die bestuurstruktuur moes aanpas by hierdie groei.

Na baie gebed, beraadslaging en insette van leiers en die gemeente,  is die nuwe Struktuur teen die einde van 2019 aan die gemeente bekendgestel.

Op Sondag 16 Februarie 2020 is die genomineerde Bestuursgroepleiers vir die 9 bedienings-areas deur die gemeente verkies en hulle sal op 1 Maart in hierdie posisies bevestig word.
Elkeen van hierdie bestuursleiers (“overseers”) sal leiding & ondersteuning gee aan die leiers van al die bedienings wat deel vorm van die bedieningsarea waarvoor die Bestuurder verantwoordelik is.

Die leraars, Di Johan Hendricks, Louis Smith, Jeugleraar Salmon van Huyssteen en Neels Botha sal verantwoordelik wees vir die ondersteuning en leiding gee aan die Bestuursgroep leiers.

Van Links na regs:
Karen van Bosch – Uitreik
Hendra Janse van Vuuren – Ander Bedieninge
Minda Busch – Jeug
Hennie Lock – Erediens
Theuns Pieters – Nazirite Ministry Verteenwoordiger
Colin Maclaurin – Finansies & Administrasie
Stephanie Maritz – Integrasie-Bedienings
Salmon van Huyssteen – Jeugleraar
Ansa Swart – Omgee & Versorging Bedienings
Ds Louis Smith – Leraar
Elmarie Niemand – Kleingroepe
Ds Johan Hendricks – Leraar
Gina Hendricks – Kleingroepe
Afwesig- Neels Botha – Visie & Beplanning

 

Post Tagged with

Comments are closed.