STARTeens 

Tydens die erediens kom die tieners van 11 -15+ jaar  bymekaar vir 'n spesiale geleentheid waar hulle lekker "worship" , 'n kort diens hou en dan in kleingroepe die onderwerp verder bespreek en lekker persoonlik en prakties maak.

 

BELYDENISKLAS

Woensdag-aande sak die jongklomp toe op Ds Johan se huis om te kom leer waaroor die Christelike geloof en leefwyse werklik gaan.

Jy kan by die groep kom inskakel vanaf 16 jarige ouderdom, maar daar is nie regtig 'n einddatum nie - jy kan bly in die groep so lank as wat jy die behoefte het om in hierdie goep  te bly.

Publieke geloofsbelydenis is dan ook 'n baie spesiale geleentheid waar jy voor die gemeente, vriende en familie verklaar dat Jesus Christus jou Verlosser is. Elke jongmens maak dus self die keuse wanneer hy/sy gereed is om hierdie stap te neem.

Een van die hoogtepunte van die jaar is die X-pedisie. Dit is 'n BAIE SPESIALE geleentheid waar die groep en Dominee Johan lekker kan "bond".  Elke jaar se X-pedisie is ietsie besonders en anders, die plek en aktiwiteite is geheim totdat jy daar is!

Later in die jaar is daar 'n Gesamentlike Kamp saam met ander jongmense van die Auckland- en ander gemeentes.  Tydens hierdie kamp word 'n aantal onderwerpe behandel en Bybelstudie gedoen. Daar is darem ook nog tyd vir lekker pret en vriendskappe bou ook!